ang24.pl
Profesja Centrum Kształcenia Kadr - Białystok
ul. Rynek Kościuszki 24 (I piętro)
15-426 Białystok
tel: (085) 732-71-31